Advisory Committee

Sl.No

Name & Address

Phone No

Photo

1

Sri.B.Thanka Bhaskar

Pushpanji Vilakom,Mathoorkonam,

Arumanai Post.

9486214898

2

Sri.K.Gopinathan Nair

Uthara,Anducode Post,

K.K.Dist.

9443391227

3

Sri.Asokavanam Chandrasenan Nair

Gowreesam,Kallupalam,

Edaicode Post.

9443994815

4

Sri.A.Sree Kumaran Nair

10/59-Aswathy,Kumarapuram,

K.K.Dist-629189

9488351361

5

Sri.C.Dinesh Kumar

Bhasura Nilayam,Vellamcode,

Chitharal Post.

9443108481

6

Sri.S.Somasekharan

Bharathi Vilasam ,Pallithottam,

Chitharal Post.

9486960316